Brand design a vizuální identita
DNA vaší značky


Není to jenom o logu a jeho vizuální prezentaci. Pod termínem Brand (značka) označujících výrobky, služby, organizace i jednotlivce je skryt hlubší smysl, jehož podstatou je pocitové vnímání a ztotožňování se zákazníky se samotnou společností, jejími hodnotami, produtky nebo službami. Je to soubor hodnot, pravidel, symbolů, barev a postojů, jejímž cílem je se odlišit od konkurence a vyniknout v nepřeberném množství každodenních vjemů.

Při tvořbě nové značky je třeba analyzovat klíčové body, jako je trh, konkurence, přední značky v sektoru, kultuře a společnosti, barvy, tvary, typografie a publikum, které by měla oslovovat a zůstavat v jeho paměti.

Jak společně vytvoříme novou značku?

Člověk si řekne „logo“, někdo se spokojí s objekty textového editoru, ale ve skutečnosti tvorba značky je složitý proces, jehož cílem je vytvořit jednoduchý a jedinečný tvar plný emocí a hodnot.


1.

Hned v začátku je třeba si ujasnit, jaké má být poslání nové značky. Jak chceme, aby nás viděli, vnímali, jaké je cílové publikum. Kdo jsou naši zákazníci? Jaké produkty či služby nabízíme? Jakou osobnost má mít nová značka? Konzervativní, moderní, jemná, masivní, sympatická? Jaký záměr se značkou máme do budoucna?

A ještě mnoho dalších otázek, které si ujasníme při prvním setkání.

2.

Po zpracování všech dostupných informací následuje průzkum a analýza. Výběrem podobných či konkurenčních značek, které nám poslouží jako grafický odkaz k vytvoření konceptuální mapy si upřesníme myšlenky a nápady.

Naším cílem je vytvořit značku, která se liší, nikoli podobá.

3.

Na řadu přichází tvorba. Skicování, základní návrhy a konzultace s klientem. Následuje výběr barev a typografie, ladění tvarů, zkouška užitnosti na různých typech materiálů, v rozdílných velikostech a barevných kombinací.

Vzájemnou komunikací s klientem docílíme finální podoby vyhovující zadání a souboru kriterií, které by měla každá značka splňovat.

Ukázky vytvořených značek