3D vizualizace – dvakrát měř, jednou řež
X-krát prohlížej


A’t se jedná o malou místnost, rodinný domek nebo prostory k podnikání, před plánovanou reformou je 3D vizualizace výborný nástroj k rozhodování dispozic prostoru a volbě materiálů. Ruční skica je vhodná na zaznemenání nápadů, nicméně rozvrhnutím v reálných rozměrech často objevíme skrytá úskalí, které je možné domyslet, dříve než se pustíme do práce. Stejně tak pomůže i řemeslníkům při práci, kdy prohlédnutím obrázku si ušetříte dlouhá vysvětlování.

Ukázky 3D vizualizace projektů